Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Renata Jarosz

Badania sanitarno-epidemiologiczne

Badania sanitarno-epidemiologiczne wykonuje się w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia zakażenia na inne osoby podczas wykonywania pracy.

Zakres badań

Dodatkowe badania i konsultacje:

 • trzykrotne badanie kału na nosicielstwo bakterii,
 • badania laboratoryjne ze wskazań lekarskich.

Grupy zawodowe u których wymaga się badań sanitarno-epidemiologicznych

Wykaz prac przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby1:

 1. Prace na stanowiskach związanych z ciągłym kontaktem z ludźmi stwarzające przeniesienie zagrożenia drogą powietrzno-kropelkową i powietrzno-pyłową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych, wykonywane przez osoby zatrudnione w:
  • przedszkolach, szkołach i uczelniach wszystkich typów i profili, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych,
  • zakładach opieki zdrowotnej,
  • indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych lub grupowych praktyk lekarskich oraz indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych lub grupowych praktyk pielęgniarek i położnych,
  • zakładach fryzjerskich, gabinetach kosmetycznych i innych prowadzących działania w zakresie pielęgnacji ciała,
  • instytutach i urzędach prowadzących bezpośrednią obsługę interesantów,
  • transporcie publicznym,
  • instytucjach kultury,
  • podmiotach świadczących usługi turystyczne i hotelarskie,
  • zakładach karnych, aresztach śledczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach dla uchodźców, policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, policyjnych izbach dziecka, podczas konwojów osób pozbawionych wolności oraz doprowadzeń osób zatrzymanych;
 2. Prace na stanowiskach związanych z wytwarzaniem, pakowaniem, dystrybucją lub przechowywaniem nieopakowanej żywności, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i leków, a także myciem naczyń i pojemników przeznaczonych na żywność, wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub na leki, stwarzające zagrożenie przeniesienia drogą pokarmową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych, wykonywane przez osoby zatrudnione w:
  • zakładach żywienia zbiorowego,
  • zakładach hurtowych i detalicznych obrotu nieopakowaną żywnością,
  • zakładach uzdatniających i dostarczających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub lód do celów spożywczych,
  • zakładach produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu,
  • zakładach mleczarskich przy pozyskiwaniu i przetwórstwie mleka oraz na fermach; dotyczy również rolników gospodarujących indywidualnie,
  • gospodarstwach rolnych w których produkuje się żywność w celu wprowadzenia do obrotu, w odniesieniu do osób biorących udział w pracach wymagających bezpośredniego kontaktu z nieopakowanymi środkami spożywczymi lub prowadzących takie gospodarstwa,
  • aptekach, punktach aptecznych, sklepach zielarskich i hurtowniach farmaceutycznych,
  • zakładach opieki zdrowotnej, w tym w żłobkach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych,
  • przedszkolach i innych miejscach przebywania dzieci do lat 6,
  • podmiotach świadczących usługi, w wagonach restauracyjnych, barowych, oraz przy przewozie nieopakowanych artykułów żywnościowych w wagonach, chłodniach,
  • podmiotach świadczących usługi na statkach powietrznych i wodnych na stanowiskach stewardów i stewardes;
 3. Prace na stanowiskach, związanych z kontaktem z wodą oraz środkami, służącymi pielęgnacji skóry lub śluzówek innych osób oraz stwarzających zagrożenie przeniesienia drogą kontaktową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych, wykonywane przez osoby zatrudnione w:
  • przedszkolach i innych miejscach przebywania dzieci do lat 6,
  • zakładach opieki zdrowotnej,
  • indywidualnych, specjalistycznych lub grupowych praktyk lekarskich oraz indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych lub grupowych praktyk pielęgniarek i położnych,
  • zakładach fryzjerskich, gabinetach kosmetycznych i innych prowadzących działania w zakresie pielęgnacji ciała oraz w zakładach, w których podejmowane są czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich,
  • wytwórniach produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków oraz środków służących do mycia i pielęgnacji ciała,
  • kąpieliskach, łaźniach, sałnach i basenach kąpielowych.

Przypisy

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.