Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Renata Jarosz

Badania osób narażonych na promieniowanie jonizujące

Wszyscy pracownicy, którzy na swoim stanowisku pracy mogą być narażeni na promieniowanie jonizujące muszą poddać się obowiązkowym badaniom.

Grupy zawodowe narażone na promieniowanie

Do zawodów narażonych na promieniowanie zaliczają się:

 • lekarze radiolodzy,
 • lekarze pulmonolodzy,
 • pracownicy konserwujący i korzystający z aparatury rentgenowskiej,
 • lekarze prowadzący radioterapię,
 • lekarze aplikujący rad,
 • technicy elektroradiologii,
 • personel medyczny zatrudniony w oddziałach onkologicznych, gabinetach RTG, pracowniach tomografii komputerowej i pracowniach izotopowych
 • pracownicy ośrodków nuklearnych i zakładów medycyny nuklearnej,
 • pracownicy obsługujący defektoskopy przemysłowe,
 • górnicy kopalni węgla narażeni na radon i uran.

Zakres badań dodatkowych

Zakres ten jest uzależniony od rodzaju badań. Dla badań wstępnych jest on następujący:

 • morfologia i rozmaz krwi,
 • konsultacja okulisty.

Badania okresowe poszerza się o retikulocyty.