Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Renata Jarosz

Adres: ul. Zaborska 54, 32-600 Oświęcim Telefon: (+48) 735 009 822

Badania kierowców

Badania osób kierujących pojazdami wszystkich kategorii.

Potrzebne badania i konsultacje do uzyskania orzeczenia na prawo jazdy

 1. Prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T:

  • poziom glukozy na czczo,
  • badanie wzroku na tablicy Snellena,
  • konsultacja okulistyczna ze wskazań lekarskich;
 2. Prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E i pozwolenie na kierowanie tramwajem:

  • poziom glukozy na czczo,
  • konsultacja okulistyczna,
  • testy sprawności psychoruchowej (widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia),
  • konsultacja laryngologiczna — audiometria tonalna;

Potrzebne badania i konsultacje kierowców zawodowych

Zakres badań i konsultacji jest zależny od rodzaju badań.

 1. Kierowcy zawodowi podlegający ustawie o transporcie drogowym:
  • konsultacja okulistyczna,
  • konsultacja neurologiczna (tylko badania wstępne),
  • audiometria tonalna,
  • testy sprawności psychoruchowej (w tym widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia),
  • poziom glukozy na czczo;
 2. Kierowcy zawodowi niepodlegający ustawie o transporcie drogowym:
  • konsultacja okulistyczna,
  • konsultacja neurologiczna (tylko badania wstępne),
  • testy sprawności psychoruchowej (w tym widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia),
  • poziom glukozy na czczo;