Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Renata Jarosz

Badania kierowców

Badania osób kierujących pojazdami wszystkich kategorii.

Badania i konsultacje jakie będą wykonane w zależności od wskazań do uzyskania orzeczenia na prawo jazdy

 1. Prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T:

  • poziom glukozy na czczo,
  • badanie wzroku na tablicy Snellena,
  • konsultacja okulistyczna ze wskazań lekarskich;
 2. Prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E i pozwolenie na kierowanie tramwajem:

  • poziom glukozy na czczo,
  • konsultacja okulistyczna,
  • testy sprawności psychoruchowej (widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia),
  • konsultacja laryngologiczna — audiometria tonalna;

Badania i konsultacje jakie będą wykonane w zależności od wskazań kierowców zawodowych

Zakres badań i konsultacji jest zależny od rodzaju badań.

 1. Kierowcy zawodowi podlegający ustawie o transporcie drogowym:
  • konsultacja okulistyczna,
  • konsultacja neurologiczna (tylko badania wstępne),
  • audiometria tonalna,
  • testy sprawności psychoruchowej (w tym widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia),
  • poziom glukozy na czczo;
 2. Kierowcy zawodowi niepodlegający ustawie o transporcie drogowym:
  • konsultacja okulistyczna,
  • konsultacja neurologiczna (tylko badania wstępne),
  • testy sprawności psychoruchowej (w tym widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia),
  • poziom glukozy na czczo;