Lekarz medycyny

Renata Jarosz

Specjalista medycyny pracy

Internista

Adres: ul. Zaborska 54, 32-600 Oświęcim Telefon: (+48) 735 009 822

Godziny przyjmowania

Pon
18:30 – 20:00

Wt
17:00 – 20:00

Śr
17:00 – 19:00

Czw
9:00 – 12:30

Pt
17:00 – 19:00

Sob
8:30 – 11:00

Dziś czynne 17:00 – 20:00 Więcej...
Przyjmowanie pacjentów po uprzednim zarejestrowaniu.

Informacje dla pacjenta

Na badanie należy zgłosić się wraz z:

  • okularami jeśli się je posiada,
  • dokumentem ze zdjęciem po­twier­dza­ją­cym tożsamość,
  • skierowaniem od pracodawcy za­wie­rającym pełne dane o czynni­kach szkodliwych i uciążliwych dla zdro­wia,
  • zaświadczeniem od lekarza pro­wa­dzą­cego o zakończeniu leczenia oraz dokumentacją medyczną in­for­mu­ją­cą o przebytym leczeniu — dotyczy badania kontrolnego.

Przy większej grupie pacjentów mo­żli­wość negocjacji cen oraz badania na terenie zakładu pracy.

Badania internistyczne

Możliwe badanie w zakresie chorób wewnętrznych w gabinecie lub wizyty domowe. Więcej...

Medycyna Pracy

Badania kierowców

Badania lekarskie kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Więcej...

Badania pracowników na­ra­żo­nych na promieniowanie

Badania osób narażonych na pro­mie­nio­wa­nie jonizujące, pracujących jako radiolodzy, onkolodzy, kardiolodzy itp. Więcej...

Badania strażaków

Badania członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Więcej...

Badania pracowników

Badania profilaktyczne pracowników wstępne, okresowe oraz kontrolne. Więcej...

Badania uczniów i studentów

Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, wyższych, ucze­stników studiów doktoranckich i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Więcej...

Badania sanitarno-epidemio­logiczne

Badanie pracowników u których przy wykonywaniu prac jest możliwe prze­niesienie zakażenia na inne osoby. Więcej...

Badania wysokościowe

Badania osób pracujących na wysokości do 3 metrów jak również tych, którzy pracują na wysokości powyżej 3 metrów. Więcej...

Badania operatorów maszyn w ruchu

Badania osób pracujących przy maszynach w ruchu i operatorów wóz­ków widłowych. Więcej...